Home

Nieuwsoverzicht

Stand van zaken na de Gemeenteraadsverkiezingen 2018: verkiezingen verliepen goed en de ChristenUnie neemt deel aan de coalitie.

IMG_8000donderdag 24 mei 2018 10:01 Als ChristenUnie mogen we terugkijken op goed verlopen verkiezingen. Ons
stemmenaantal groeide iets. Daaruit blijkt dat de ChristenUnie een stabiele factor is in
de Langedijker gemeenteraad. lees verder
Labels

ChristenUnie Langedijk is startklaar voor de verkiezingen.

Facebook18maandag 08 januari 2018 22:13 Welkom in 2018!! Wij wensen u een voorspoedig 2018 toe. Een jaar waarin Gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden. De ChristenUnie is startklaar voor die verkiezingen. We hebben een kandidatenlijst samengesteld met enthousiaste mensen met een hart voor de ChristenUnie en de samenleving.
Het verkiezingsprogramma wordt één dezer dagen definitief en zal dan ook op onze website geplaatst worden. We gaan de verkiezingen in onder het thema ‘Werken aan een goede toekomst, Waardevol voor Langedijk’. lees verder
Labels

Deze maand twee moties en één amendement van de ChristenUnie aangenomen

Portemonneedonderdag 16 november 2017 11:00 Tijdens de Begrotingsbehandeling op 7 november jongstleden diende de ChristenUnie een amendement in om een gedeelte van het besluit van de Begroting te wijzigen. Het betrof een krediet van € 1.4000.000,= beschikbaar te stellen voor het doorvaarbaar maken van twee gedeelten van de Achterburggracht. Dat vond de ChristenUnie een brug te ver. lees verder
Labels

Visiedocument Langedijk Ontwikkelt met Water niet doorontwikkeld

IMG_8247donderdag 06 juli 2017 20:49 Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 4 juli 2017 lag er een raadsvoorstel op tafel om het Visieplan Langedijk Ontwikkelt met Water vast stellen. Het is een ambtieus plan en bevat goede projecten. Wat dat betreft de complimenten voor het plan.
Maar desondanks heeft de fractie van de ChristenUnie dit plan niet gesteund. lees verder
Labels

Raad neemt amendement ChristenUnie over Beleidskader Minimabeleid 2017-2020 over

IMG_7725donderdag 11 mei 2017 10:01 Op 9 mei vergaderde de gemeenteraad onder andere over het beleidskader Minimabeleid. De ChristenUnie had een amendement in voorbereiding en diende die in met als mede indiener GroenLinks.
Het amendement betrof het besluit om de inkomensgrens bij Bewindvoering Curator en Mentor niet te verlagen van 120% naar 100%. lees verder
Labels

Archief Nieuwsberichten
Alle artikelen kunt u in ons complete archeif  openen en lezen