Home

Nieuwsoverzicht

ChristenUnie stelt vragen over de weigering subsidieverstrekking aan voedselhulp.

IMG_6384vrijdag 14 oktober 2016 11:37 De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college van B. en W. over het afwijzen van de subsidie aanvraag van de Stichting Voedselhulp Geloof, Hoop en Liefde. Deze stichting vroeg subsidie aan voor een bedrag van 5000 euro. Het college wees de aanvraag af. De stichting Voedselhulp GHL diende hierop bezwaar in bij de Bezwarencommissie. Deze commissie concludeerde dat het college ongemotiveerd de subsidieaanvraag heeft afgewezen. lees verder
Labels

Hoe is uw mening over de Bestuurlijke Toekomst van Langedijk

gemeentehuiswoensdag 24 augustus 2016 21:50 De komende maanden zal er in de gemeenteraad van Langedijk een besluit worden genomen over de Bestuurlijke Toekomst van Langedijk. Blijven we zelfstandig, gaan we ambtelijk fuseren (ambtelijke organisaties van meerdere gemeenten worden in elkaar geschoven of gaan we fuseren (meerdere gemeenten gaan op in één nieuwe gemeente)? lees verder
Labels

Jan Willen Gunnink vertrekt bij ChristenUnie Langedijk

IMG_0398donderdag 12 mei 2016 21:44 Deze maand verhuist Jan Willem Gunnink naar Drenthe. Dat houdt tevens in dat hij de fractie van de ChristenUnie Langedijk verlaat en ook terug is getreden uit het bestuur van de ChristenUnie Langedijk.
Eind april heeft hij afscheid genomen van de fractie en het bestuur. Wij vinden het jammer dat Jan Willem ons gaat verlaten, maar wij begrijpen en respecteren zijn keus. lees verder
Labels

Internetconsultatie Intrekken Zondagswet

unnameddonderdag 12 mei 2016 21:26 Een meerderheid van de Tweede Kamer vindt dat de Zondagswet ingetrokken moet worden. Onder druk van vooral D’66 maakt minister Plaskerk daar nu werk van maar heeft eerst een internetconsultatie uitgezet die loopt tot 1 juni. Kerken en organisaties kunnen reageren, maar ook individuele burgers. lees verder
Labels

Associatieverdrag. Stemadvies: Samenwerking JA, toetreding Nee

BlNMiKQdonderdag 24 maart 2016 12:20 De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er goede betrekkingen zijn met buurlanden die grenzen aan de Europese Unie. Niet alleen is dit goed voor de Nederlandse export, ook biedt het kansen voor ondersteuning op het gebied van bijvoorbeeld mensenrechten- en anti-corruptiebeleid. lees verder
Labels

Archief Nieuwsberichten
Alle artikelen kunt u in ons complete archeif  openen en lezen