Home

Nieuwsoverzicht

Visiedocument Langedijk Ontwikkelt met Water niet doorontwikkeld

IMG_8247donderdag 06 juli 2017 20:49 Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 4 juli 2017 lag er een raadsvoorstel op tafel om het Visieplan Langedijk Ontwikkelt met Water vast stellen. Het is een ambtieus plan en bevat goede projecten. Wat dat betreft de complimenten voor het plan.
Maar desondanks heeft de fractie van de ChristenUnie dit plan niet gesteund. lees verder
Labels

Raad neemt amendement ChristenUnie over Beleidskader Minimabeleid 2017-2020 over

IMG_7725donderdag 11 mei 2017 10:01 Op 9 mei vergaderde de gemeenteraad onder andere over het beleidskader Minimabeleid. De ChristenUnie had een amendement in voorbereiding en diende die in met als mede indiener GroenLinks.
Het amendement betrof het besluit om de inkomensgrens bij Bewindvoering Curator en Mentor niet te verlagen van 120% naar 100%. lees verder
Labels

Bestuurlijke toekomst Langedijk moeilijk item voor gemeenteraad

IMG_8000donderdag 04 mei 2017 12:46 Op 18 april jongstleden vond er een extra Raadsvergadering plaats over de bestuurlijke toekomst van Langedijk: zelfstandig blijven, ambtelijke fusie of bestuurlijke fuseren? Wat zou het worden?
De meningen waren flink verdeeld: zo zelfs dat er voor geen enkele optie een meerderheid te vinden was.
ChristenUnie, GroenLinks en de Partij van de Arbeid stelden een bestuurlijke fusie voor. lees verder
Labels

Overlast bevoorradingsverkeer bij Winkelcentrum Broekerveiling

unnamed-2donderdag 04 mei 2017 12:44 Sinds de realisatie van het appartementencomplex aan de Voorbruggracht te Broek op Langedijk nabij het winkelcentrum Broekerveiling zijn er klachten van overlast door de bewoners van het complex.
Bewoners klagen over geluidsoverlast vanaf ’s morgens vroeg rond 5:00 uur en ook overdag: vrachtverkeer staat aan de oostzijde van het appartementencomplex met draaiende motoren en in werking staande airco’s te wachten totdat men aan de beurt is om de winkels te kunnen bevoorraden. lees verder
Labels

ChristenUnie stelt vragen over de weigering subsidieverstrekking aan voedselhulp.

IMG_6384vrijdag 14 oktober 2016 11:37 De ChristenUnie heeft vragen gesteld aan het college van B. en W. over het afwijzen van de subsidie aanvraag van de Stichting Voedselhulp Geloof, Hoop en Liefde. Deze stichting vroeg subsidie aan voor een bedrag van 5000 euro. Het college wees de aanvraag af. De stichting Voedselhulp GHL diende hierop bezwaar in bij de Bezwarencommissie. Deze commissie concludeerde dat het college ongemotiveerd de subsidieaanvraag heeft afgewezen. lees verder
Labels

Archief Nieuwsberichten
Alle artikelen kunt u in ons complete archeif  openen en lezen