Raad neemt amendement ChristenUnie over Beleidskader Minimabeleid 2017-2020 over

IMG_7725donderdag 11 mei 2017 10:01

Op 9 mei vergaderde de gemeenteraad onder andere over het beleidskader Minimabeleid. De ChristenUnie had een amendement in voorbereiding en diende die in met als mede indiener GroenLinks.
Het amendement betrof het besluit om de inkomensgrens bij Bewindvoering Curator en Mentor niet te verlagen van 120% naar 100%.

Volgens de ChristenUnie kon de wethouder niet aangeven wat de besparing zou zijn met deze maatregel. Dat gaf hij ook toe, maar vond dat de ChristenUnie dan wel de dekking moest aangeven. Aangezien het een open einde regeling is en de wethouder niet kon aantonen wat de besparing zou zijn was het ondoenlijk voor de ChristenUnie en GroenLinks om een dekking aan te geven.

Tevens gaf Wim Nugteren aan dat door de maatregel het Minimabeleid verschraalt. Ook vervalt het zicht op een groep mensen die in schuldproblemen dreigen te komen. Omdat het college plannen heeft om beleid te ontwikkelen om preventief te werken door middel van het instrument Inkomensbeheer toe te gaan passen leek het de beide partijen beter om de doelgroep in beeld te houden en het instrument toe te passen.

Wethouder Fintelman ontraadde het amendement.

Na een schorsing door de indieners en de toevoeging van de tekst: “dat verwacht mag worden dat het nieuwe instrument Inkomensbeheer voldoende rendement oplevert om de extra kosten vaar de inkomensgroep tussen de 100% en 120% op te vangen’, schorste het college de vergadering. Na de schorsing gaf de wethouder aan dat hij door de wijziging het amendement niet meer ontraadde. Vervolgens werd het amendement raadsbreed aangenomen. Voor het amendement: klik hier.

Overigens gaf de ChristenUnie aan zich te vinden in het beleidskader, maar zich wel zorgen maakt over de bereikbaarheid voor burgers die gebruik willen maken van dit beleid. Alles moet op eigen kracht uitgezocht worden en via de digitale snelweg. “Die middelen zijn niet beschikbaar voor alle burgers uit de doelgroep of ze zijn niet bij machte hiermee om te gaan”, aldus Wim Nugteren. Hij verzocht de wethouder hier alert op te zijn.

Het beleidskader Minimabeleid is een gezamenlijk beleid van de gemeenten Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. Voor de gemeenten Alkmaar en Heerhugowaard geldt op het punt van Bewindvoering Curator en Mentor een afwijkende inkomensgrens van 100%.

Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht