Visiedocument Langedijk Ontwikkelt met Water niet doorontwikkeld

IMG_8247donderdag 06 juli 2017 20:49

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 4 juli 2017 lag er een raadsvoorstel op tafel om het Visieplan Langedijk Ontwikkelt met Water vast stellen. Het is een ambtieus plan en bevat goede projecten. Wat dat betreft de complimenten voor het plan.
Maar desondanks heeft de fractie van de ChristenUnie dit plan niet gesteund.

En wel om de volgende redenen:

  1. Financieel. Er is nu een Visieplan opgesteld zonder financieel perspectief. Dat is in onze ogen niet handig. Eerst moet je inschatten wat de kosten worden om de Visie te ontwikkelen. Echter dan blijkt dat er al een Ontwikkelperspectief is opgesteld voor 2018. Voor het komende jaar wordt minimaal een investering beraamd van € 1,5 miljoen. Moeten we een dergelijke investering al gaan doen? We hebben ons net ontworsteld van een financieel slechte periode. Precario, wat net is ingevoerd, wordt afgeschaft en we gaan nog een traject starten van een ambtelijke fusie waaraan ook kosten zijn verbonden. Daarom zullen we eerst een pas op de plaats moeten maken wat betreft investeringen in nieuw beleid.
  2. Volgend jaar zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Daarna wordt er een collegeprogramma geschreven, en het liefst in onze ogen een raadsprogramma. Laat nieuwe plannen over aan de volgende gemeenteraad en stel ze niet nu vast.
  3. Het Oosterdelgebied valt onder de Ecologische Hoog Structuur en is zodanig beschermd. De EHS is nu opgenomen onder Natuurnetwerk Nederland. Het plan Langedijk Ontwikkelt met water is gericht op toerisme. De plannen die er nu liggen zijn niet passend in dit Natuurnetwerk. Eerst moet worden bekeken of dit wel past in dit gebied.
  4. Bewoners van Het Schapenland hebben ernstige moeite met de plannen en zijn tot nu toe weinig tot niet betrokken bij de planvorming. De wethouder heeft beloofd dat dit nu wel gaat gebeuren. Maar de bewoners van Het Schapenland hebben geen behoefte om mee te functioneren als figuranten in een museumgebied. Dat gevaar bestaat als de plannen die het Museum Broeker Veiling heeft om een woning op Het Schapenland aan te schaffen en deze te gaan inrichten als museumwoning, werkelijkheid worden. De bewoners hebben een alternatief aangeboden, maar hier wordt niet op gereageerd. Wat is dan de daadwerkelijke inbreng van hun?
  5. We vragen ons af of deze plannen zich stroken met het vaarbeleid. Die is er op gericht om het varen aan banden te leggen en rust voor de omwonenden te creëren. Het ontwikkelen van de plannen zullen echter veroorzaken dat er meer vaarbewegingen gaan ontstaan.
  6. Met de voorgestelde plannen voorzien wij massatoerisme en dus niet gebruik gericht op de plaatselijke bevolking. Ondanks de verwijzingen daar naar zijn wij hiervan echter nog niet overtuigd.

De ChristenUnie heeft tijdens de raadsvergadering aangegeven dat het Visieplan terug moet naar de tekentafel. 

Labels

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht