Stand van zaken na de Gemeenteraadsverkiezingen 2018: verkiezingen verliepen goed en de ChristenUnie neemt deel aan de coalitie.

IMG_8000donderdag 24 mei 2018 10:01

Als ChristenUnie mogen we terugkijken op goed verlopen verkiezingen. Ons
stemmenaantal groeide iets. Daaruit blijkt dat de ChristenUnie een stabiele factor is in
de Langedijker gemeenteraad.

Na de verkiezingen hebben wij nog een hectische periode meegemaakt. Uit de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen bleek dat er voor een coalitie minstens 4 en het liefst 5 partijen nodig waren om een stabiele coalitie te creëren. Dat komt doordat de verdelingen van de zetels over de partijen afgevlakt zijn. Op deze wijze komt de
democratie goed tot zijn recht vinden wij. Tijdens de coalitie-onderhandelingen bleek dat er vertrouwen was naar de ChristenUnie om deel te nemen aan de coalitie.

Coalitievorming
Uit de gesprekken die Dorpsbelang Langedijk en de VVD hebben gehouden met de overige partijen is gebleken dat de meest stabiele coalitie zou kunnen bestaan uit Dorpsbelang Langedijk, VVD, HvL/D’66, ChristenUnie en PvdA. Deze partijen hebben na een aantal besprekingen een Bestuursakkoord opgesteld. Alle partijen hebben vertrouwen in elkaar, ondanks dat er hier en daar verschillen bestaan over het uit te voeren beleid. Tijdens de gesprekken bleek dat er op veel punten overeenstemming bestaat, maar dat op details wel eens verschillend gedacht wordt. Door met elkaar in onderhandeling te gaan is er overeenstemming gekomen op vrijwel alle punten. Daarbij toegegeven: ‘hier laat je wat, daar win je wat’.
Terugziend op de onderhandelingen hebben de ChristenUnie en de PvdA veel kunnen bereiken op het vlak van het Sociaal Domein en Duurzaamheid. De ChristenUnie kon daarnaast ook scoren op Kernenbeleid, Burgerparticipatie, Jeugdzorg, eenzaamheid onder ouderen, veiligheid in het Verkeer. Terugziend op ons verkiezingsprogramma zijn zeven van onze tien speerpunten terug te vinden in het Bestuursakkoord.


Zware beslissing tot deelname aan de coalitie
Tijdens de onderhandelingen bleek dat er geen ruimte is voor vijf wethouders en dat vier van de vijf partijen een wethouder mogen leveren. Alle partijen hadden direct één of twee kandidaat-wethouders beschikbaar, behalve de ChristenUnie. Wij hadden wel de mogelijkheid om een wethouder van buiten Langedijk aan te bieden. Tijdens het eerste gesprek hebben we verzuimd hierover een harde eis te stellen voor het geval dat. De andere partijen hadden dat wel gedaan. In een later gesprek hebben we hierover met de andere partijen gesproken, maar we kregen niet die ruimte om een wethouder te leveren. In de praktijk komt het erop neer dat PvdA en de ChristenUnie samen één wethouder leveren. Hierover hebben wij apart gesproken met de PvdA. Deze partij wil een wethouder leveren en wil alleen meedoen met de coalitie als er naast hun partij een andere partij staat die dezelfde idealen nastreeft als de hunne. In dit geval is dat de ChristenUnie.
Wij hebben bedenktijd gevraagd aan de partijen om te beslissen of wij onder deze omstandigheden door wilden gaan met deze coalitie. Dat is een zware worsteling geweest. Uiteindelijk hebben we besloten om het wel te doen.
En wel om de volgende redenen:
 We hebben veel van onze wensen binnen kunnen halen;
 Terugtrekken betekent verlies van alle ingebrachte punten;

 De partijen hebben vertrouwen in ons en zien ons graag aansluiten bij de coalitie;
 We worden volwaardig lid van de coalitie;
 We hebben heel veel vertrouwen in de PvdA en hun wethouder;
 We hebben concrete borging geregeld via werkafspraken met de coalitie, het nieuw te vormen college, en met de PvdA en hun wethouder;
 De PvdA heeft wederzijds vertrouwen in ons uitgesproken;
 We verwachten het niet, maar als ons vertrouwen geschonden wordt trekken we ons terug uit de coalitie.


Al met al gaan wij met vertrouwen de nieuwe raadsperiode in. Wij blijven ons inzetten voor alle Langedijkers.
Dat bent u van ons gewend en dat blijven wij zo doen.

Labels

« Terug

Reacties op 'Stand van zaken na de Gemeenteraadsverkiezingen 2018: verkiezingen verliepen goed en de ChristenUnie neemt deel aan de coalitie.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.