bestuurlijke Samenwerking

Unknownwoensdag 27 februari 2019 00:34

Bestuurlijke Samenwerking en de toekomst van Langedijk is een onderwerp wat al jaren speelt en dit jaar veel tijd en aandacht heeft gevraagd. Nadat de gemeenteraad in 2017 koos voor een traject van een ambtelijke fusie met Heerhugowaard in te gaan heeft de gemeenteraad in 2018 een onderzoek laten doen naar een meerwaarde van een bestuurlijke fusie ofwel een samengaan van Heerhugowaard en Langedijk

Eind 2017 kozen we als raad ervoor om een Ambtelijke fusie (één ambtelijke organisatie, maar twee gemeenteraden, colleges en burgemeesters)aan te gaan met Heerhugowaard. In de loop van dit jaar is dat nader uitgewerkt, maar werd ook het verzoek vanuit de raad gedaan om te kijken naar de gevolgen van een Bestuurlijke fusie (gemeentelijke herindeling). De vraag was namelijk: ‘Hebben we wel de juiste keuze gemaakt?’ Het bureau Berenschot heeft een vergelijk gemaakt tussen het bedrijfsplan van een organisatie bij een Ambtelijke fusie en een bedrijfsplan van een Bestuurlijke fusie. Op 18 december jongstleden besloot onze raad om de weg in te slaan van een Bestuurlijke fusie. De stemverhouding was 16 voor en 5 tegen(tegen stemden het CDA en Kleurrijk Langedijk). Ook de gemeenteraad van Heerhugowaard Ivoor de weg van een Bestuurlijke fusie.

Tijdens de raadsvergadering van 26 februari 2019 zal er een raadsvoorstel behandeld worden  waarin een voorgesteld wordt om een Arhi-procedure (wet Algemene regels herindeling). Als dit raadsvoorstel wordt aangenomen zal in het komend jaar deze procedure worden opgestart. Onder andere zal het draagvlak onder de inwoners en andere instanties onderzocht worden over het besluit om een Bestuurlijke fusie met Heerhugowaard aan te gaan. Aan het eind van het jaar zal dan het definitief besluit genomen worden voor die Bestuurlijke fusie. De ChristenUnie staat Positief tegenover dit besluit.

Labels

« Terug

Reacties op 'bestuurlijke Samenwerking'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.