ChristenUnie kiest voor een ongedeelde fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard

samenwerking.pngdinsdag 29 oktober 2019 10:12

Op 8 oktober hebben de gemeenteraden van Langedijk en Heerhugowaard gestemd over het Herindelingsontwerp om als beide gemeenten een nieuwe gemeente te gaan vormen per 1 januari 2022.
Een keuze die voor de ChristenUnie niet makkelijk is geweest. Dat kwam vooral omdat er vanuit de kernen Sint Pancras en Koedijk veel verzet kwam tegen deze fusie en een verzoek om als kernen samengevoegd te worden met de gemeente Alkmaar.

We hebben als fractie uitgebreid gesproken hoe ons standpunt zou zijn. Dat was niet makkelijk, maar onze slotconclusie was dat we bij ons standpunt zouden blijven en in zouden stemmen met het Herindelingsontwerp waarin een ongedeelde fusie van beiden gemeenten wordt voorgesteld.

 

Wij hebben in het bepalen van ons standpunt diverse zaken meegewogen en zijn tot de volgende motivaties/overwegingen gekomen die de basis vormden voor ons standpunt:

  1. Uitgangspunt voor de herindeling is een ongedeelde fusie. Is echter een herindeling met Heerhugowaard zonder Sint Pancras en Koedijk een optie? Nee, want dan moet het gehele proces van herindeling opnieuw gebeuren. Dat gaat kostbare tijd in jaren kosten. Bestuurlijk zullen de verhoudingen tussen Langedijk en Heerhugowaard scheef komen te liggen. Voordat dat weer hersteld is zijn we vele jaren verder.
  2. Is het mogelijk om Sint Pancras en Koedijk in de toekomst bij Alkmaar te voegen? Ja. Procedureel kan dat nu alleen voor Koedijk door middel van een grenscorrectie. In het huidige proces is een grenscorrectie met betrekking tot Sint Pancras echter niet mogelijk. Dat zal in een later stadium bekeken moeten worden. Wij zijn mening als je overweegt om gedeelten van Langedijk aan Alkmaar toe wilt voegen dit gelijktijdig zou moeten voor beide genoemde kernen.
  3. Weegt het belang van de andere kernen van onze gemeente mee in onze besluitvorming? Ja. Op basis van het draagvlak onderzoek in Sint Pancras en Koedijk blijkt dat ruim 1400 mensen hebben aangegeven aan Alkmaar toegevoegd te willen worden. Deels als protest tegen het tot nu toe gevoerde beleid. Afgezet tegen het aantal kiesgerechtigden van ruim 21.500 uit Langedijk is dat een percentage van 6,5%. De ChristenUnie wil zekerheid bieden aan de inwoners van alle kernen door nu te gaan voor een ongedeelde fusie met Heerhugowaard.
  4. Kan kernenbeleid iets betekenen voor de inwoners van alle kernen in Langedijk? Ja. Indien dit op een echte en gelijkwaardige wijze wordt uitgevoerd. De ChristenUnie heeft daarover in een vorige raadsperiode een Initiatiefvoorstel ingediend die in samenwerking met de Dorpsplatforms is samengesteld. De toenmalige raad en college reageerden echter terughoudend. De inwoners zouden teveel invloed krijgen. Nu moet in onze ogen het college luisteren naar de kritische opmerkingen van onze inwoners en serieus aan het werk gaan met het kernenbeleid. Wij vinden dat er duidelijkheid moet zijn voor de bewoners wat participatie inhoud en hoe dat vorm gegeven gaat worden in het kernenbeleid. De ChristenUnie gaat zich hiervoor hard maken.
  5. Wij willen graag dat de komende jaren het vertrouwen met een deel van de inwoners van  Sint Pancras en Koedijk hersteld wordt. Dat kan nu nog. De kans om dat te bewijzen moet nu aangegrepen worden. Tijdens de Forumavond van vorige week hebben we geproefd dat die wil er is bij het college.
  6. Voor Heerhugowaard is het belangrijk dat we laten zien een betrouwbare partner te zijn. Als gezamenlijke inwoners hebben we dat ook waar te maken.
  7. Als voorbeeld is aan ons een slechte partner relatie voorgehouden waarin harde eisen werden gesteld. Zo zou het er nu voorstaan tussen de gemeentelijke overheid en Sint Pancras en Koedijk. Onze reactie daarop is: Slechte relaties worden tegenwoordig vaak beëindigd. Maar in een relatie kun je ook vechten voor herstel en elkaar een kans bieden voor herstel van vertrouwen. In respect en met begrip voor elkaar. Bij een scheiding zijn er alleen verliezers. Bij begripvol vechten voor herstel van vertrouwen zijn er alleen maar winnaars. Daarom vragen wij aan de beide kernen om elkaar kans te geven dat vertrouwen te herstellen.

 

 

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie kiest voor een ongedeelde fusie tussen Langedijk en Heerhugowaard'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.