ChristenUnie zet met motie in op realiseren van klimaatmaatregelen.

stil langedijker waterdonderdag 06 februari 2020 16:31

Tijdens de Raadsvergadering van 28 januari 2020 diende de ChristenUnie een motie in om werk te maken van het nemen van Klimaatmaatregelen. De motie werd mede ingediend door de fracties van GroenLinks, Dorpsbelang Langedijk en Hart voor Langedijk/D’66.

Met de woorden: ‘De opwarming van de aarde door de klimaatverandering is het gesprek van de dag. Wij als bewoners van deze aarde zijn medeverantwoordelijk voor de opwarming van de aarde. Wij als bewoners hebben ook de verantwoordelijkheid om de verdere opwarming van de aarde te gaan stoppen. Dat gaat niet voor niets. Daar zitten kosten aan verbonden. De overheid neemt in deze het voortouw, zelfs op Europees niveau gebeurt dat.

Zoals Helga van Leur op maandagavond 13 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de AOL aangaf: ‘denk en start in het klein en neem lokaal initiatieven in je netwerk’. Dat geldt in de ogen van de ChristenUnie en de mede indieners ook voor onze inwoners. De overheid kan hierin bijdragen om hoge financiële drempels wegnemen en/of verlagen, zodat het aantrekkelijk wordt voor particulieren om initiatieven te nemen die bijdragen aan het stoppen van de opwarming van de aarde.

Daarnaast gelieerd aan dit onderwerp is de stikstofproblematiek ook actueel en moet de plaatselijke overheid in de ogen van de indieners van de motie in gesprek gaan met de LTO om constructief te kijken naar het verbeteren van de biodiversiteit.

Datzelfde kan gedaan worden met de vertegenwoordigers van het Bedrijfsleven.

Al deze elementen zijn verenigd in deze motie.’, onderstreepte Wim Nugteren van de ChristenUnie namens de vier indienende partijen de motie.

De motie beoogt onder andere om:

  • de bouwleges voor Duurzame initiatieven te verlagen
  • de mogelijkheid van een Duurzaamheidslening voor burgers te onderzoeken
  • parkeerplaatsen aan te leggen met grasbetontegels
  • het huidige kapbeleid van bomen aan te passen, zodat op sommige plaatsen kap of snoei is toegestaan om zonnepanalen op daken te realiseren
  • ‘steenbreekacties’ te realiseren: burgers kunnen dan hun verharde tuinen vergroenen, waarbij stenen gratis afgeleverd kunnen worden op de gemeentewerf en gratis compost meegenomen kan worden
  • in gesprek te gaan met het Bedrijfsleven en de LTO om onder andere de biodiversiteit te verbeteren.

Verantwoordelijk wethouder Nils Langedijk wilde in eerste instantie de inhoud van de motie bespreken in de Raadswerkgroep Duurzaamheid en Energie. Dat was in de ogen van de indieners onvoldoende. De wethouder zegde toe dat hij binnen twee maanden de gevraagde punten ambtelijk zal laten onderzoeken en in de raadswerkgroep zal presenteren. De indieners waren tevreden over deze toezegging en hebben de motie aangehouden.

Voor de volledige motie: klik op deze link.

Labels

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie zet met motie in op realiseren van klimaatmaatregelen.'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.