Kandidatenlijst

Ellen de Jong

Politiek… daar heb ik nu helemaal niets mee!

Een uitspraak die je vaak hoort maar niet waar is, want of je wilt of niet, je hebt altijd iets met de politiek.

Want… welke voorzieningen zijn belangrijk voor onze dorpen, hoe gaan we om met mensen die het even minder hebben of niet voor zichzelf kunnen zorgen, wat is er voor ouderen en jongeren, kunnen mensen een betaalbare woning vinden, welke kansen op werk zijn er voor mensen en hoe gaan we om met veiligheid en eventuele overlast? Uiteindelijk wordt alles, zowel landelijk, provinciaal als gemeentelijk voor een groot deel bepaald door de politiek!

Ik ben Ellen de Jong, getrouwd met Jacob de Jong en moeder van drie kinderen. Ik heb een eigen bedrijf in permanent ontharen, ben gastouder en daarnaast ruim 10 jaar politiek actief voor de ChristenUnie hier in Langedijk. Waarom ChristenUnie? Ik vind het belangrijk dat er aandacht, zorg, kansen en mogelijkheden zijn voor iedereen; want samenleven doen we samen en daar staan wij voor!

Stem daarom 21 maart op ChristenUnie Langedijk (lijst 8)


Fred Ruiten

Mijn naam is Fred Ruiten. 57 jaar oud en sinds 1997 inwoner van Langedijk, samen met mijn partner Pauline en mijn kinderen, eerst in Koedijk en nu al weer bijna 10 jaar in Sint Pancras. Mooie dorpen, waar het goed wonen is, en dat moet vooral zo blijven. Daarom zet ik mij in voor de raad in Langedijk, op dit moment als burgerraadslid en lid van de auditcommissie. En dat vanuit de ChristenUnie. Want die partij heeft zowel op landelijk niveau als lokaal praktische politieke ideeën gericht op alle onderwerpen die van belang zijn. Vanuit christelijke principes het goede zoeken voor ons land en voor onze dorpen. Een goede sociale structuur waar mensen geen nummers zijn, maar waardevol zijn en af en toe steun nodig hebben als het tegenzit of als ze het alleen niet kunnen. Waarbij de gemeenschappen die er zijn (kerken, in buurten, dorpsraden) geholpen worden om de sociale structuren te versterken en zo de betrokkenheid op elkaar te vergroten. Voor mooie dorpen met voldoende groen, speelgelegenheid en veilige wegen, zeker voor de meest kwetsbare verkeersgebruikers als kinderen en ouderen. Van belang bij de infrastructuur in onze dorpen die niet gebouwd is voor snelverkeer. Voor schone lucht en een gemeente die de komende periode echt werk gaat maken van de transitie naar duurzaamheid de klimaatdoelstellingen. En de inwoners en bedrijven stimuleert om daarin mee te gaan. Niet alleen omdat we moeten, maar ook omdat we ook een leefbare toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen willen. Voor een economie die ondernemen stimuleert maar ook ruimte heeft voor (zondags)rust. Voor aandacht voor goed onderwijs. En cultuur, gezondheid en sport. En natuurlijk: een goed beheer van de financiën omdat we netjes moeten omgaan met het geld van de burgers. Zo willen we ook de komende vier jaar bezig zijn met onze gemeente. Zelfstandig of samen met Heerhugowaard om zo de krachten te kunnen bundelen en onze regio en dorpen sterker te maken. Dus op 21 maart niet vergeten het goede hokje aan te kruisen, zodat we als ChristenUnie met meer energie aan de gang kunnen gaan!


Coby Morcus

Mijn naam is Coby Morcus.

Leeftijd 67 jaar, gezegend met een lieve man, geweldige kinderen en schatten van kleinkinderen. Met een tussenpozen van een aantal jaren, al 35 jaar een inwoner van Langedijk. 

Ik kies voor de  ChristenUnie, omdat dit een partij is die rekening houd met God en vanuit Zijn Woord werkt in de samenleving. Oprecht geïnteresseerd in de medemens. 

Ik mag voor de tweede keer deel uitmaken van een geweldig team, met verschillende kwaliteiten. Wat mij drijft,  is de grote affiniteit met de kwetsbare mens, in iedere leeftijdscategorie of achtergrond.

Zorg en liefde voor de ander was niet alleen mijn werk, maar heeft altijd mijn hart: de ander te kunnen steunen en helpen is mijn passie. En als dan het thema van de ChristenUnie Langedijk Waardevol is, dan is dat een warme jas die mij past.

Dus mensen, stem samen met mij op 21 maart op de ChristenUnie voor een Waardevol  Langedijk!


Frank Schoon

Mijn naam is Frank Schoon en kom uit Broek op Langedijk.

Ik ben trotse inwoner van Langedijk en ben mij er van bewust dat we leven in een bijzondere en mooie gemeente met een hele fijne en saamhorige samenleving.

Zo'n samenleving zijn we met z'n allen, en naar mijn idee moet iedereen zijn steentje hieraan bijdragen.

Door mij beschikbaar te stellen voor de Langedijker politiek wil ik op deze manier mijn bijdrage leveren.

.


Rijnie Purmer

Mijn naam is Rijnie Purmer, ik ben 73 jaar en woon al bijna 40 jaar tot volle tevredenheid in Broek op Langedijk. Opnieuw sta ik op de kandidatenlijst voor de ChristenUnie, nu voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
Ik vind bijbelse normen en waarden, en die juist ook in de politiek tot uiting brengen, heel belangrijk en sta helemaal achter de ChristenUnie.

Mijn betrokkenheid komt voort uit het actief meewerken aan de landelijke gebedsbeweging, waardoor mijn belangstelling voor de politiek is ontstaan. Een mooie tekst die hierbij past, staat in het bijbelboek Jeremia 29 vers 7:

“Zoek de vrede voor de stad…….  En bidt voor haar tot de Here, want in  haar vrede zal uw vrede gelegen zijn”.


Dirk van de Poppe

Mijn naam is Dirk van de Poppe. Ik ben getrouwd met Tineke en heb 3 opgroeiende kinderen in de leeftijd 3 tot 9 jaar. In mijn dagelijks leven werk ik in het onderwijs. Op een paar jaar na woon ik mijn hele leven in Langedijk. Ik ben opgegroeid in Noord-Scharwoude en woon nu al weer bijna 20 jaar in Broek op Langedijk. Een gemeente waar ik mij thuis voel vooral vanwege de mensen die er wonen. Het is goed dat een partij als de ChristenUnie dan ook blijft luisteren naar de inwoners in de gemeente. Denken om elkaar, helpen, maar vooral ook samen optrekken. Verantwoord omgaan met het milieu en onderwijs voor onze toekomstige generaties zie ik als grote uitdaging.


Mirjam Everaars


Mijn naam is Mirjam Everaars-Pool.

Ik ben getrouwd, moeder van drie kinderen en wij wonen in het mooie dorp Sint-Pancras. Ik ben werkzaam in de kinderopvang in zowel Broek op Langedijk als in Heerhugowaard.

  • Kinderen hebben mijn hart en jongeren hebben de toekomst.
  • Het gezin moet de  veilige haven zijn voor kinderen, zodat kinderen in het gezin kunnen worden voorbereid op het leven in de maatschappij. In mijn werk ontmoet ik ouders die opvoeden lastig vinden. Als professional weet ik hoe belangrijk het is om partner te zijn in de opvoeding.
  • ChristenUnie Langedijk streeft naar een nauw betrokken hulpverleningsinstanties,   waarbij de aanpak van een gezin, een plan, een coördinator belangrijk is.
  • ik onderschrijf het uitgangspunt van de ChristenUnie dat ouders de ruimte krijgen   om te kiezen voor opvang en onderwijs voor hun kinderen die aansluit bij de eigen waarde en identiteit.
  • Langedijker kinderen hebben recht op een leefbaar en gezond Langedijk.           
    ChristenUnie vindt dan ook dat hier fors moet worden ingezet.

Wie voor de ChristenUnie kiest, kiest voor de jonge en voor de oude mens. Ik zet mij hier graag voor in!


Arend Jan Kamp

Mijn naam is Arend Jan Kamp,  29 jaar geleden geboren in Broek op Langedijk, getrouwd met mijn lieve vrouw en vader van twee kinderen.

 Ik woon mijn hele leven in Langedijk. Nadat ik het ouderlijk huis verliet heb ik eerst in Sint Pancras en  daarna in Zuid-Scharwoude gewoond. Nu woon ik alweer bijna een jaar in de wijk Broekrijk  en kan me niet voorstellen dat ik ergens anders kom te wonen.

De motivatie om me in te zetten voor de ChristenUnie vind ik in het feit dat dit de partij is die hulp biedt aan de mensen die dat echt nodig hebben.  Iedereen telt mee in Langedijk, wat je geloofsovertuiging of afkomst ook is.

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat de gemeente zich sterk maakt  voor een veilig Langedijk voor iedereen. De ChristenUnie wil meer wijkagenten zodat zij ook daadwerkelijk agent kunnen zijn in wijk. Zo kan de politie beter doen waar ze voor bedoeld is: Het signaleren van problemen en het handhaven van de  openbare orde.
De gemeenteraadsverkiezingen is HET moment om uw stem te laten horen. In de gemeenteraad worden beslissingen genomen die ons allemaal aangaan in ons dagelijks leven. Stem daarom op ChristenUnie op 21 maart.


Janneke Holsappel

Ik ben Janneke Holsappel-van Dijk, getrouwd en moeder van 3 kinderen. Ik woon vanaf mijn 13e in het mooie Langedijk en dat is nu al zo’n 20 jaar. Een heerlijk dorp waar wij ook graag onze kinderen willen laten opgroeien. Daarom vind ik de ChristenUnie ook zo belangrijk in Langedijk. Werken vanuit de christelijke waarden en normen. Omzien naar elkaar, de ouderen, de zwakkeren in de maatschappij maar ook zeker naar de jongeren. Waar iedereen kan opgroeien met dezelfde kansen. Want elk mens is waardevol! Maar waar ook sport en cultuur bereikbaar blijft voor alle Langedijkers. En niet te vergeten waar er goed omgegaan word met ons mooie waterrijk! Spreekt dit u ook aan? Stem dan op lijst 8 de ChristenUnie!


Peter Schoon

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, ik ambieer geen zetel voor de komende gemeenteraad maar wil van harte meewerken aan een tweede zetel voor de ChristenUnie van Langedijk. Het zal fantastisch zijn als ons geluid wordt versterkt en daarom vraag ik allen, die mij (wel of niet) kennen, om uw steun in de vorm van uw stem.

Ook landelijk zijn we een kleine partij maar lopen niet weg voor regeerverantwoordelijkheid. Doen wat je zegt en te vertrouwen zijn in wat je doet. Van harte aanbevolen.

Persoonlijk: ik ben Peter Schoon, 63 jaar en geboren Langedijker, getrouwd en ZZP-er timmerman. Naast mijn werk ben ik ouderling van de samenwerkingsgemeente CGKV De Ontmoeting, voorzitter van het mannenensemble De Geestmerzangers en solist bariton bij het Opmeers Vocaal Ensemble, OVE. Recentelijk 4 jaar bestuurslid geweest van de stichting Er is Geloof, Hoop en Liefde, voedselhulp Langedijk eo.


Hans van Pijkeren

Ik woon al weer ruim 20 jaar in Langedijk. En ik ben inmiddels een beetje gaan houden van onze dorpen. Prachtig om te zien dat Langedijk blijft werken aan doorvaarbaarheid. Er worden miljoenen voor uitgegeven en gereserveerd. Maar, alhoewel recreatie belangrijk is, vinden wij als ChristenUnie het nog belangrijker om op te komen voor probleemopvang van onze jeugd, zorg voor onze ouderen en al andere kwetsbare groepen binnen Langedijk die een beetje buiten boord vallen. Of eigenlijk: naast de schuit. We kunnen het niet alleen overlaten aan onze overheid, we moeten het als Langedijkers samen doen! Zorgen voor onze omgeving. Mens en Natuur. Gericht op een duurzame toekomst. ChristenUnie Langedijk: een christelijke partij voor alle Langedijkers.


Arjan Holsappel

Ik ben Arjan Holsappel, geboren in 1981, getrouwd en vader van 3 kinderen. Wij wonen nu zo’n 11 jaar in het prachtige Broek op Langedijk en hopen hier nog jaren te blijven. Ik ben er van overtuigd dat er een God is die ons heeft gemaakt, allemaal met onze eigen kwaliteiten, karakter, intelligentie, gebreken en mogelijkheden. Als we al deze eigenschappen van elkaar weten te respecteren en benutten kunnen we een hele waardevolle en mooie gemeente met elkaar zijn. Waar de een wat meer heeft ontvangen kan hij waardevol zijn voor de ander. De ChristenUnie is een partij die met eerbied voor God en respect voor elkaar keuzes maakt en politieke standpunten inneemt. Wij werken altijd vanuit Bijbelse normen en waarden dat maakt ons een betrouwbare partij. We luisteren naar de burgers en zetten ons in voor hulpbehoevenden in de gemeente. Zo willen wij werken aan een goede toekomst voor Langedijk.

Gelooft u ook dat we met elkaar een waardevolle gemeente kunnen zijn? Stem dan 21 maart lijst 8: ChristenUnie!!


Sander Schoon

Mijn naam is Sander Schoon en ben woonachtig in Broek op Langedijk, waar ik geboren en getogen ben. Ik hou van het dorp en de gemeente. In het dagelijks leven ben ik ondernemer, waarbij we met het bedrijf video-registraties maken voor vele verschillende opdrachtgevers. Via die weg ben ik ook wekelijks “over de vloer” bij diverse gemeentes, waar we live verslag doen van de commissie- en raadsvergaderingen. Daardoor werd mijn interesse voor politiek gewekt. Waar ik zonder kennis hiervan altijd dacht dat de gemeentelijke politiek ver weg is, zie ik nu dat je zelf welzeker een verschil kan maken. 
Vandaar dat ik deze gemeenteraadsverkiezingen wil meedoen en mij verkiesbaar wil stellen. Democratie is een gezegend goed waar we trots op mogen zijn, en waar we ook wat mee MOETEN doen. De Christenunie is een prachtige partij en die het meest dichtbij mij ligt. Ik sta achter de kernwaarden van deze partij en sta achter het verkiezingsprogramma.

Erica van As

Waardevol voor Langedijk. De slogan van de ChristenUnie voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Een slogan waar ik me van harte bij aansluit. Maar wat willen wij daar nu eigenlijk mee zeggen? Dit: Werken aan een goede toekomst.

Hoe dan?

Bijvoorbeeld door het erkennen van de klacht van onze dorpskernen, door ruimte te geven aan ideeën van Langedijkers, door goed te zorgen voor Langedijkers voor wie het minder makkelijk is om overeind te blijven en door zuinig te zijn op onze woonomgeving zodat onze (klein)kinderen kunnen opgroeien in een gezonde omgeving.

Wat we daarvoor willen doen?

Wij willen bijvoorbeeld dat onze dorpskernen een eigen budget krijgen, dat er een kennisbank komt zodat we bij het maken van beleid, gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van Langedijkers, dat we omzien naar mensen die het moeilijk hebben door in straat en wijk waardevol te zijn voor elkaar en dat we zoveel mogelijk gebruik gaan maken van natuurlijke energiebronnen.

Maar willen andere partijen dat ook?

Dat weten we nog niet. We beloven ook niks. We geven aan wat wij belangrijk vinden voor Langedijk. Als de verkiezingen voorbij zijn, gaan de partijen met elkaar praten wie wat wil wie er in de ‘regering’ van Langedijk komen. U mag van ons verwachten dat wij zuinig zijn op uw stem. Wij zullen er alles aan doen om onze ideeën te realiseren voor een waardevol Langedijk!

Dus: stem ChristenUnie op 21 maart 2018!

Erica van As
Kandidaat 15, lijstduwer