Het Bestuur

Van de voorzitter

Geef geloof een stem. Dat is de slogan van de landelijke ChristenUnie. Een slogan waar wij ons als lokale afdeling van harte bij aansluiten! Maar wat willen wij daar nu eigenlijk mee zeggen? Dit:

Wij geloven in wat wij doen. En wij doen wat wij geloven.

Wat geloven wij dan?

Wij geloven in God en in Zijn liefde. Omdat God van ons houdt, wil God graag dat wij van hem houden. En dat wij Zijn liefde doorgeven door te houden van onze medemens. Onze buren, familie, dorpsgenoten, collega's en al die andere mensen om ons heen. Maar ook van de mensen die we niet kennen maar waar we wel mee te maken hebben. Elk mens is immers medemens.

Hoe kun je dat geloof dan doen?

Door vanuit die liefde mee te doen in de politiek. Door problemen die in onze gemeente spelen, op te lossen met aandacht voor de mens daarachter. Door integer te zijn in ons doen en laten. Door toegankelijk te zijn en open te staan. Door steeds opnieuw het goede te zoeken voor onze dorpsgemeenschap. Zodat die gemeenschap kan bloeien.

Maar dat willen alle partijen toch?

Als het goed is wel. De vraag is alleen vanuit welke drijfveer. Onze drijfveer is het doorgeven van de liefde die wij van God ontvangen. Dat uit zich in barmhartigheid en rechtvaardigheid. Zo geven wij ons geloof een stem.

Iedereen gelooft toch in wat hij doet?

Waarschijnlijk wel, maar ons doen komt voort uit de liefde van God. Dat geeft zoveel kracht en overtuiging. Door ons te laten leiden door die liefde, ervaren we de zekerheid dat wat wij doen nuttig en zinvol is. Ook al is onze stem in Langedijk niet groot, die stem is wel waardevol en altijd op zoek naar het beste voor Langedijk.

Dus: geef geloof een stem!

Oktober 2015,

Erica van As. 
voorzitter ChristenUnie Langedijk

Bestuursleden

VOORZITTER
Erica van As

Adres:
Bosgroet 72
06-14593236
1722 KB  Zuid-Scharwoude

 

SECRETARIS
Hans van Pijkeren

Adres:
Admiraalsgroet 2
1722 KW Zuid-Scharwoude

 

PENNINGMEESTER
Arjan Holsappel

Adres:
Oxhoofdpad 11
1721 BS  Broek op Langedijk.