Vragen 12-12-2006

Vragen vragenuur Raadsvergadering 12 december 2006

In Langedijk Informeert van 15-11-06 en 29-11-06 staan bouwaanvragen gepubliceerd, respectievelijk voor een antenne installatie bij de Koogerkerk in Zuid-Scharwoude en een basisstation mobiele telefonie aan de Oeverzegge in Oudkarspel. Bij beide installaties zal er sprake zijn van UMTS, hoewel dit niet vermeld staat in de bouwaanvraag. We zijn ons bewust van het feit dat er in de gemeente Langedijk al verschillende, vergunningsvrije, UMTS masten zijn geplaatst. Dat neemt niet weg dat er in geval van het plaatsen van dergelijke masten die wel een vergunning behoeven, openheid van zaken gegeven dient te worden zodat de burger weet waar hij aan toe is. Open communicatie en openbaarheid van bestuur zijn ook hierin een leidend beginsel. Temeer daar het gaat om een onderwerp dat gevoelig ligt.

Wij, de fracties van Kleurrijk Langedijk, CDA, PvdA, VVD (?), GroenLinks en de ChristenUnie hebben naar aanleiding hiervan de volgende vragen:

-          Kan het college bevestigen dat er sprake is van het plaatsen van UMTS masten?

-          Is het college het met ons eens dat er bij het plaatsen van dergelijke masten openheid gegeven moet worden naar de burger?

-          Kan het college er voor zorgdragen dat er voortaan bij dergelijke bouwaanvragen vermeldt wordt dat het om UMTS masten gaat?

-          Kan het college ervoor zorgdragen dat de in de aanhef genoemde bouwaanvragen nogmaals gepubliceerd worden, nu met vermelden van het feit dat het om UMTS masten gaat?

Wellicht hoeft de aanvrager van de vergunning niet te melden dat het om UMTS masten gaat. Wij achten het de verantwoordelijkheid van het college daar helderheid over te verkrijgen voordat de bouwaanvraag wordt gepubliceerd.

Wij erkennen dat de bevolking zelf ook een bepaalde verantwoordelijkheid heeft en inzage kan vragen in de bewuste bouwaanvragen. Desondanks benadrukken wij dat de gemeente uit zichzelf open dient te communiceren over dit soort gevoelige onderwerpen.

In afwachting van uw beantwoording in de raad van 12 december 2006.

Namens alle raadsfracties (VVD?) van Langedijk,

Erica van As,
fractievoorzitter ChristenUnie