Vragen 07-11-2006

Vragen ChristenUnie vragenuur raadsvergadering 7 november 2006

De ChristenUnie maakt zich bezorgd om ouderen en minder validen die niet in staat zijn persoonlijk naar hun bank toe te gaan om zich te identificeren.

Nu zijn banken vaak bereid mensen thuis te bezoeken. Echter, daarbij kan zich een ander probleem voordoen: veel ouderen en minder validen hebben geen geldig legitimatiebewijs en kunnen daarvoor de gang naar het gemeentehuis moeilijk maken.

In enkele gemeenten is het initiatief genomen om deze mensen door een ambtenaar te laten bezoeken om hen zodoende aan een identiteitsbewijs te helpen.

De ChristenUnie wil graag antwoord op de volgende vragen:

-          Is het college zich bewust van dit probleem?

-          Kan het college inzicht geven in de omvang van dit probleem?

-     Is het college bereid de mogelijkheden te onderzoeken om ouderen en minder validen, die niet of moeilijk in staat zijn zelf naar het gemeentehuis te komen om een geldig legitimatiebewijs te laten maken, hierin tegemoet te komen door hen bijvoorbeeld thuis of in het verzorgingshuis door een ambtenaar te laten bezoeken?

In afwachting van uw mondeling antwoord,

Met vriendelijke groet,

Erica van As
Fractievoorzitter ChristenUnie Langedijk