Vragen 19-06-2007

Vragen 19-06-2007

Betreft: vragenuur raadsvergadering 19 juni 2007

Onderwerp: de overhaal in Mayersloot I, fase II

Zuid-Scharwoude, 16 juni 2007

Geacht college,

Het is de fractie van de ChristenUnie via de bevolking ter ore gekomen dat de overhaal in de wijk Mayersloot I, fase II al tijden niet functioneert. Vanuit de bevolking is er diverse malen contact geweest met een ambtenaar van de gemeente. Deze deelde mee dat de overhaal defect is, de oorzaak van dit defect bekend is en dat men ook weet hoe het defect verholpen kan worden. Helaas zijn die reparaties tot op heden niet uitgevoerd. Daarbij komt nog het feit dat dit niet de eerste keer is dat de overhaal tijden buiten gebruik is.

De ChristenUnie constateert dat de gemeente de doorvaarbaarheid hoog in het vaandel heeft staan, evenals het bevorderen van recreatie en toerisme. In dit licht is het niet functioneren van de overhaal onaanvaardbaar. Het is mooi dat de Langedijker bevolking ter plaatse de mogelijkheid heeft gekregen om per boot te genieten van de Langedijker wateren. Laat de gemeente er dan ook voor zorgen dat men van die mogelijkheid gebruik kan maken.

De fractie van de ChristenUnie meent daarom de volgende vragen te moeten stellen:

- Klopt het dat de overhaal niet functioneert?
- Zo ja, was u al op de hoogte van het niet functioneren van de overhaal?
- Wat is de reden dat de overhaal niet functioneert?
- Wat is de reden dat de overhaal tot nu toe niet is gerepareerd?
- Bent u bereid er voor zorg te dragen dat de overhaal zo spoedig mogelijk gerepareerd wordt?

In afwachting van uw mondeling antwoord in de raadsvergadering van 19 juni,

Met vriendelijke groet,

Erica van As
Fractievoorzitter ChristenUnie