onderzoek financiële huishouding thuiszorginstellingen

onderzoek Deloitte naar financiële huishouding thuiszorginstellingen

College van B&W gemeente Langedijk
Postbus 15
1723 ZG Zuid-Scharwoude

Betreft:     onderzoek Deloitte naar financiële huishouding thuiszorginstellingen

Zuid-Scharwoude, 09-07-2007
 
Geacht college,

Het accountants- en adviesbureau Deloitte heeft onderzoek verricht naar de financiële huishouding bij verschillende thuiszorginstellingen. Een van de conclusies luidt: Gemeenten moeten de tarieven voor hulp bij het huishouden met 2,5% tot 7,5% verhogen om te zorgen dat de meerderheid van de thuiszorginstellingen kunnen overleven.

Veel gemeenten vergoeden de thuiszorg onder de kostprijs. Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden van huishoudelijke verzorging naar hulp bij het huishouden, respectievelijk van 80 naar 20 en van 20 naar 80 procent.

Hierdoor aan het denken gezet heeft de ChristenUnie de volgende vragen, enerzijds gericht op bovenstaande, anderzijds gericht op de uitvoering van de Wmo tot nu toe:

-    Is het college op de hoogte van het onderzoek van Deloitte?
-    Vergoedt de gemeente Langedijk de thuiszorg onder de kostprijs? Zo ja, waarom?
-    Hoe denkt het college over de genoemde conclusie van Deloitte?
-    Heeft er in de gemeente Langedijk ook een verschuiving plaatsgevonden van huishoudelijke verzorging naar hulp bij het huishouden? Zo ja, in welke mate en waarom?
-    Hoeveel indicaties zijn er vanaf 1 januari 2007 tot nu toe aangevraagd?
-    Hoeveel indicaties zijn er vanaf 1 januari 2007 tot nu toe toegekend?
-    In welke vorm zijn die indicaties toegekend? (soort zorg; in natura; PGB)
-    Tegen welke problemen is het college tot nu toe aangelopen bij de uitvoering van de Wmo?

In afwachting van uw schriftelijke beantwoording,

Hoogachtend,

Erica van As
Fractievoorzitter ChristenUnie Langedijk