Accommodatieonderzoeken en ontwikkeling Brede School

Vragen aan het college van de gemeente Langedijk aangaande accommodatieonderzoeken en ontwikkeling Brede School.

Geacht College,

Al enige tijd geleden zijn in Sint Pancras en Oudkarspel accommodatieonderzoeken gehouden en vervolgens zijn er aanvullende onderzoeken opgestart. De uitkomsten hiervan laten op zich wachten. Wij hechten aan voortgang en zien onderstaande vragen dan ook graag beantwoord. Wij betrekken hierbij ook de ontwikkeling van de Brede School in Sint Pancras vanwege het verband met het accommodatieonderzoek aldaar.

Hierbij hebben wij de volgende vragen:

1. Wanneer worden de uitkomsten van het accommodatieonderzoek in Sint Pancras
    en het aanvullende onderzoek besproken met de raad?

2. Is het college bereid om prioriteit te geven aan het accommodatieonderzoek in
    Sint Pancras om duidelijkheid te scheppen over de toekomst van het
    bibliotheekgebouw, diverse verenigingen, het dorpshuis en andere betrokkenen
    en de ontwikkeling van de Brede School?

3. Wanneer zijn de uitkomsten van het vervolgonderzoek op het
    accommodatieonderzoek in Oudkarspel/Noord-Scharwoude gereed voor bespreking
    met de raad?


VVD                      Siem Groot
PvdA                      Frits Westerkamp
ChristenUnie        Erica van As
CDA            Willemien Koning