vragen n.a.v. reactie college op motie afvalstoffenheffing

College van B&W gemeente Langedijk
Postbus 15
1723 ZG Zuid-Scharwoude

Betreft: vragen n.a.v. reactie college op motie afvalstoffenheffing

Datum: 10 mei 2008

Geacht college,

Tijdens de raadsvergadering van 22 april 2008 dienden de fracties van de ChristenUnie, CDA, PvdA, VVD, HvL/D66 en GroenLinks een motie in over aanpassing van de verordening Afvalstoffenheffing.

Uw college heeft het indienen van de motie sterk ontraden. Uitvoering van de motie zou leiden tot een formatie-uitbreiding van 0,5 fte, zou 25.000 – 30.000 euro kosten en derhalve een stijging van de afvalstoffenheffing betekenen. De meerderheid van de indieners heeft toen besloten de motie aan te houden.

Teneinde een goede afweging te kunnen maken als het gaat om het alsnog indienen van de motie zien wij, de indieners van de motie, graag uw antwoord op de volgende vragen.

  1. Wat is de onderbouwing van de formatie-uitbreiding van 0,5 fte die nodig zou zijn voor uitvoering van de motie?
  2. Wat is de onderbouwing van het bedrag van 25.000-30.000 die uitvoering van de motie met zich mee zou brengen?
  3. Met hoeveel mutaties van meer- naar eenpersoonshuishouden en vice versa zou per jaar rekening  moeten worden gehouden, afgaand op het gemiddelde van de afgelopen jaren, indien de motie wordt uitgevoerd?


In afwachting van uw mondelinge beantwoording.

Namens de mede-indieners van de motie, HvL/D66, PvdA, CDA, VVD en GroenLinks.

Met vriendelijke groet,

Erica van As
Fractievoorzitter ChristenUnie