Alg. Beschouwingen - kadernota 2008-2012

Algemene Beschouwingen kadernota 2008-2012

De kadernota 2008-2012 is het document waarin het college van burgemeester en wethouders laat zien met welke nieuwe zaken de gemeente volgend jaar aan de slag wil. De gemeenteraad bepaalt welke nieuwe dingen opgepakt gaan worden en welke niet.
   
‘Ondernemen is ook keuzes maken’, is de titel van de kadernota. De vraag is dan: vanuit welke invalshoek? De afwachtende, de voorzichtige, de gehaaste, de weloverwogene, de gedrevene en ga zo maar door. De ChristenUnie heeft haar Algemene Beschouwingen de titel ‘Ondernemend kiezen’ gegeven. Dat dekt meer de lading van de visie van Langedijk. Die visie heet ‘Ondernemend samenleven’. Wij vinden dat om ondernemend te kunnen samenleven, ondernemende keuzes nodig zijn. Met andere woorden: de invalshoek bepaalt wat je behaalt.

De ChristenUnie wil dat doen uit bijbels perspectief. De bijbel kent genoeg ondernemende voorbeelden. Geschiedenissen van mensen die heel veel wisten te bereiken, zoals Mozes, Ester, Daniël. De ChristenUnie fractie is klein. Maar niet te klein!  Door vanuit ons geloof een ondernemende opstelling te kiezen, kunnen ook wij veel bereiken.


U kunt hier twee bestanden downloaden om verder te lezen.

De 2e TERMIJN van "ONDERNEMEND KIEZEN - Alg. Besch. / kadernota 2008-2012"

De SAMENVATTING van "ONDERNEMEND KIEZEN - Alg. Besch. / kadernota 2008-2012"

Het TOTALE DOCUMENT van "ONDERNEMEND KIEZEN - Alg. Besch. / kadernota 2008-2012"